Blogger Backgrounds

HADITH


 

الحديث

 * Pengertian bahasa
 •  baharu atau khabar atau berita
* Pengertian umum
 • Perkataan, perbuatan pengakuan dan sifat-sifat Rasulullah SAW.
* Pengertian Istilah
 • Setiap ucapan ('kaul),
 • perbuatan ((Fi'li),
 • pengakuan (ta'krir)
 • dan sifat-sifat + yang disandarkan kepada Rasulullah SAW

Hadis sebagai sumber hukum* Hadis adalah sumber hukum kedua selepas Al Quran

Perbezaan Al Quran dengan hadis
Al Quran Hadis Nabawi Hadis Qudsi
 • Lafaz dan makna daripada Allah Taala
 • Wahyu disampaikan melelui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW
 • Sumber hukum pertama
 • Disyaratkan berwudhu' ketika hendak membaca dan menyentuhnya
 • Tidak boleh membaca ketika berhadas besar
 • Ayat Al Quran dibaca dalam solat
 • Lafaz dan makna daripada Rasulullah SAW
 • Perbuatan, perkataan dan pengakuan Rasulullah SAW
 • Sumber hukum kedua
 • Tidak disyaratkan berwudhu' ketika hendak membaca dan menyentuhnya
 • Boleh membaca ketika berhadas besar
 • Tidak boleh dibaca dalam solat
 • Lafaz daripada Rasulullah SAW dan maknanya daripada Allah Taala
 • Wahyu Allah yang diungkapkan kembali oleh Rasulullah SAW
 • Sumber hukum kedua
 • Tidak disyaratkan berwudhu' ketika hendak membaca dan menyentuhnya
 • Boleh membaca ketika berhadas besar
 • Tidak boleh dibaca dalam solat