Blogger Backgrounds

Saturday, 10 December 2011

Falsafah Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.

Falsafah Pendidikan Islam berusaha melahirkan individu yang soleh dan solehah,seterusnya melahirkan warganegara yang beriman dan beramal soleh. Ia juga berusaha ke arah melahirkan insan yang mempunyai keseimbangan dari segi kebendaan dan rohani. Oleh itu, insan yang dididik berasaskan Falsafah Pendidikan Islam akan bersifat Takwa,Iffah,Ikhlas,Benar dalam percakapan, Amanah dalam pekerjaan, Istiqamah dalam tingkah laku dan seterusnya memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang tinggi.

No comments:

Post a Comment